V případě rozvázání smluvního vztahu "Odstoupení od smlouvy" nás prosím kontaktujte na info@elektrovlny.cz a my Vám zašleme potřebné dokumenty.

 

V případě, že odběratel bude mít stížnost, kterou bude chtít vyřešit mimosoudně, může se obrátit se svou stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).